Disclaimer

Disclaimer

De op de site getoonde informatie wordt door Impact Projectinrichting BV met zorg samengesteld, maar de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden gegarandeerd. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door Impact Projectinrichting BV uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.